قالی شویی میامی

  • مدیریت : ابراهیم عباسی
  • آدرس : مشهد ، خيابان مطهري، خيابان عبادي،پلاک 10
  • کد پستی : 9889855550
  • تلفن ثابت : 05138466685
  • پست الکترونیک : ebrahim.abbasi98[at]gmail.com
  • وب : https://madarapp.com